Co je Wordle a jak ho hrát?

Cyber-Zone

Určitě už každý zaznamenal nový fenomén internetu, který sdílí vaši přátelé a chlubí se divnými čtverečky. Jedná se o výsledek hry se slovy s názvem Wordle. Co to je a jak se Wordle hraje?

Cílem hry je uhodnout předem dané slovo – tajenka. Na začátku nevíte nic, máte k dispozici klávesnici a čtverec o obsahu polí 5×6. Do řádků vyplníte slovo na 5 písmen a po odeslání hra vyhodnotí, jaké písmeno a na jaké pozici je v cílovém slově. Zelená = správná pozice, správné písmeno. Žlutá = správné písmeno, špatná pozice, Šedá = špatně písmeno, špatně pozice.

Ukázka ze hry Wordle, uhodl jsem L na správné pozici, a O – to budu muset přesunout.

V ukázce vidíte, že mám správně písmeno L. Do druhého pole tedy vyplním slovo, které má na třetím místě písmeno L a je v něm i písmeno O.

Postupně doplňujete další slova, až se dostanete k cílovému slovu:

Tentokrát jsem Wordly dohrál celkem rychle.

Pokud jste již dohráli, můžete to zkusit zase zítra – bude nové slovo. Slova jsou totiž každý den pro všechny stejná, takže se můžete porovnávat s kamarády na přímo.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest